Portfolio > ... (2001)

still image of ... performance at Zavitz Gallery, Guelph, ON
...
performance
2001

still image of ... performance at Zavitz Gallery, Guelph, ON